D'N INGEL VAAN MESTREECH

Op 29 maart 2018 vond de opening plaats van de Groene Loper. Op de plaats waar vroeger de drukke A2 een barriere vormde waardoor stadsdelen van elkaar gescheiden werden, is nu een mooie wandel / fietsroute ontstaan. Koning Willem Alexander verrichtte de officiele opening. Daarbij werd ook het beeld "d'n Ingel vaan Mestreech" onthuld, de identificatie van menig Maastrichtenaar met zijn stad. Het beeld is gemaakt door Wil van der Laan. Hij zegt er zelf over : "In het beeld zitten elegantie, zwierigheid en verleiding, net als in de stad Maastricht". Zie onderstaand een nadere toelichting van Wil : 

Mij is gebleken tijdens de afgelopen dagen dat er nog heel wat mensen zijn die het hele verhaal achter mijn engel niet kennen. Als een soort service , hierbij in het kort, nou ja, een samenvatting:
1. Het beeld is een geschenk aan de bevolking van Maastricht door de bouwers van de tunnel, dhr.Sanderink van Strukton is de belangrijkste sponsor.
2. Haar functie is vooral een verbindende tussen Oost en West Maastricht.
3. Ze staat niet op het midden van de rotonde omdat het geheel ongeveer 22 ton weegt, in het midden zou betekenen op het dak van de tunnel, constructief niet verantwoord, nu rust alles op een muur van de tunnel, de architect heeft de sokkel echter zo neer gezet dat ze exact op de as van de Scharnerweg staat.
5. Ze kijkt richting Scharn omdat ze op deze manier de bezoeker richting stad/centrum verwelkomt, de vleugels zijn min of meer een welkom gebaar, terwijl van de achterkant een soort van beschermend gevoel overheerst.
6. Men dicht de stad Maastricht eigenschappen toe als : zwierig, bevallig, charmant, verleidend, elegant etc. die kwaliteiten moesten in mijn engel weerspiegeld worden, dat kon niet met een genderneutrale engel, ik vond dat dit moest met een vrouwelijke engel.
7. De welgevormdheid van mijn engel is tevens een metafoor voor het Bourgondische leven dat onze stad kenmerkt.
8. Bennie zingt in zijn Ode aan Maastricht " beïnvloed door de Fransen als geen ander" , dat Franse gevoel heb ik , naast de vorm van de Engel, vooral geprobeerd te bereiken met de kleur, de donkere patina geaccentueerd met goud, in mijn fantasie had dit beeld qua gevoel ook in Parijs moeten kunnen staan.
9. Vroeger liepen hier bij de Groene Loper uitlopers van de Maas. Mijn engel, verwijst hiernaar en verrijst op sierlijke wijze uit de golven van de kolkende Maas.
10. Het geheel is ongeveer 7 meter hoog omdat de architect wilde dat de Engel boven het verkeer uitstak en haar silhouet zich aftekende tegen de lucht.
Ik hoop nu dat iedereen op de hoogte is van alle nodige feiten, sluit haar in uw hart, daarmee doet u mij het grootst mogelijke plezier, het was een voorrecht dit beeld te mogen maken.

De foto's bij deze pagina zijn gemaakt door Conique op den Camp, waarvoor onze dank