dankwoord

Op onze website hebben wij gebruik gemaakt van video bestanden en foto's voor themapagina's die door anderen gemaakt zijn. Wij willen onze dank dan ook uitspreken voor het gebruik van deze video's en foto's op onze website. Op de pagina's waar we beeldmateriaal hebben ontvangen hebben wij een bronvermelding gemaakt. Ook gaat onze dank uit naar de gemeente Maastricht voor het gebruik van het straatnamenregister. Verder bedanken wij ons bij Centre Céramique voor de toestemming om vanuit onze website te linken naar de video's van de website www.zichtopmaastricht.nl.