LAKENWEVERSPLEIN (maastrichts: verkesmerret)

IMG_2457-3.jpg

Lakenwevers of gewantmakers behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het gewantmakersambacht.

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
RHCL-collGAM-10714-Lakenweversplein-1930ca1935.jpg
RHCL-collGAM-10714-Lakenweversplein-1930ca1935.jpg
RHCL-collGAM-26923-Lakenweversplein-1980ca1985.jpg
RHCL-collGAM-26923-Lakenweversplein-1980ca1985.jpg
RHCL-collGAM-openbwerken-10715-Lakenweversplein-1957.jpg
RHCL-collGAM-openbwerken-10715-Lakenweversplein-1957.jpg
RHCL-collGAM-openbwerken-10737-Lakenweversplein-1961.jpg
RHCL-collGAM-openbwerken-10737-Lakenweversplein-1961.jpg
RHCL-collGAM-openbwerken-10739-Lakenweversplein-1957.jpg
RHCL-collGAM-openbwerken-10739-Lakenweversplein-1957.jpg
RHCL-collGAM-openbwerken-14707-Lakenweversplein-1980ca1985.jpg
RHCL-collGAM-openbwerken-14707-Lakenweversplein-1980ca1985.jpg