de vlag van maastricht

Flag_of_Maastricht.png

Maastricht heeft haar eigen vlag. In 1438 wordt de vlag van Maastricht als volgt beschreven: een zespuntige witte ster op rood veld. In 1647 werd echter tijdens de vrede van Munster bepaald dat de vlag van Maastricht de volgende kenmerken heeft: "..eyn roede damaste banderolle van beyde syden metten statswaepen gestoffiert...".
In 1938 werd de kleurstelling van de vlag gewijzigd : de achtergrond wordt wit, de ster rood van kleur. Dit omdat de vlag veel leek op die van de voormalige Sovjet-Unie. Uiteindelijk werd in 1994 de oude vlag in ere hersteld en kennen we dus de vlag van vandaag de dag met rode achtergrond en witte ster.