stadsdelen op de kaart

Om een goed beeld te krijgen van Maastricht tussen Maas en singels en Wyck is het makkelijk de diverse stadsdelen separaat te bekijken c.q. te bezoeken. De stadsdelen zijn :
1. Binnenstad
2. Jekerkwartier
3. Kommelkwartier
4. Statenkwartier
5. Boschstraatkwartier
6. Wyck

Deze verschillende stadsgebieden worden in de volgende pagina's verder beschreven.
We geven een korte beschrijving van de herkomst van elke straatnaam, deze beschrijvingen hebben wij ontleend aan het straatnamenregister van de gemeente Maastricht. Van sommige straatnamen vinden we in de straatnaamborden de officiele benaming terug met daaronder ook de Maastrichtse straatnaam. Bij elke straatnaam waarvan een Maastrichtse variant bestaat hebben we deze op de betreffende stratenpagina genoemd.

Per straat is er een foto album toegevoegd.

googlekaart-3.jpg