parallelweg

Deze weg loopt parallel aan de spoorlijn.