MAASTRICHT AAN HET WATER

Hij is onlosmakelijk verbonden met de stad Maastricht : de rivier de Maas. Maar er stroomt nog een rivier door de stad, de Jeker. Door de aanwezigheid van de Jeker ontstonden er ambachtsgildes die het water gebruikten voor hun werk en er molens bouwden. En daarnaast hebben we nog andere waterwegen en binnenhavens in de stad aan het water. Op de volgende pagina's nemen we eens een kijkje op het water in Maastricht.