jekerkwartier op de kaart

Het Jekerkwartier is gelegen in het zuidelijk deel van het centrum van Maastricht. De wijk wordt begrensd door de binnenstad en het Kommelkwartier in het noorden, de wijk Biesland in het westen, de wijken Jekerdal en Villapark in het zuiden en de rivier de Maas in het oosten.

Omdat niet de oude stadswal, maar de Prins Bisschopssingel de zuidelijke grens van de wijk vormt, bestaat de wijk, behalve uit het van oorsprong middeleeuwse Jekerkwartier, ook uit het stadspark, het noordelijk deel van het Villapark en het terrein van de voormalige Tapijnkazerne.

De wijk ontleent haar naam aan het riviertje de Jeker dat door de wijk stroomt en in de Maas uitmondt. Het was van oorsprong een laag gelegen gebied met een aantal vertakkingen van de Jeker, die later het stratenplan en de bouwblokken hebben bepaald.