ELISABETH STROUVEN

Elisabeth Strouven (Maastricht, 24 januari 1600 - Maastricht, 23 oktober 1661) was stichteres van het klooster Calvariënberg.  In verband met de voorgenomen herbestemming van de kloosterkapel van Calvariënberg, werd besloten om de relieken van Elisabeth Strouven en haar medegezellen uit de kapel te verwijderen. Op zaterdag 23 oktober 2021 werden de vier loden kistjes met de stoffelijke resten van Elisabeth Strouven, Elisabeth Dries, Maarten Gillis en Pater Farzijn per paard en wagen in processie overgebracht naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, waar de relieken in de oostcrypte zijn herbegraven.

 

 

Het Elisabeth Strouven fonds heeft van de herbegrafenis een documentaire laten maken. Deze is hiernaast te bekijken. 


Met dank aan het Elisabeth Strouven fonds om de documentaire te mogen plaatsen op de website van Maastrichtdigitaal. 

Jan Bakker heeft een mooi document gemaakt over Elisabeth Strouven