STADSWAPEN VAN MAASTRICHT

Het wapen van Maastricht wordt reeds sinds de middeleeuwen gebruikt als teken voor de stad Maastricht. Sindsdien is alleen de engel als schildhouder toegevoegd, maar ook die wordt al sinds 1535 gebruikt, en later is ook de kroon op het schild geplaatst.