HERTOGSINGEL

De hertogen van Brabant regeerden tot 1672, tezamen met de prins-bisschoppen van Luik, over Maastricht. Na 1632 traden de Staten-Generaal in de rechten van de hertogen van Brabant.