LAKENWEVERSSTRAAT

Lakenwevers of gewantmakers behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het gewantmakersambacht.