STATENSINGEL

De Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden traden als opvolger van de Hertogen van Brabant van 1632-1794 samen met de Prins-bisschoppen van Luik op als souvereinen van Maastricht.