DE BOOMPJES

Zo genoemd omdat op oude stadsplattegronden dit terrein met boompjes beplant was.