KAZEMATTENSTRAAT

Een kazemat is in de vestingbouwkunde een onderaardse bomvrije ruimte.