HELPOORT

De Helpoort is een nog steeds bestaande poort in de eerste stadsmuur (1229) die tot de 17e eeuw vooral bekend stond onder de naam Hoogbruggenpoort. Vanaf de 17e eeuw werd zij steeds vaker 'Helpoort' genoemd, zeer waarschijnlijk naar een nabij gelegen huis met de naam 'in die Helle'.