platielstraat (maastrichts: pletielstraot)

In de 16e eeuw werd de eerdere naam Nieuwstraat, vervangen door Platielstraat. Vermoedelijk heeft een uithangbord met een plateel (schotel) tot deze naamsverandering geleid