VERSTENING VAN DE STAD

Tot aan de 17e eeuw waren veel huizen in Maastricht gebouwd met hout, leem en stro. Dat maakte deze vakwerkhuizen een risico bij brand. Daarom werd er in de 17e eeuw besloten dat de woningen in Maastricht opgetrokken moesten worden uit baksteen. Daarmee verdwenen veel karakteristieke vakwerkgebouwen uit het stadsbeeld. Er zijn nog enkele vakwerkgevels te zien (wel versteend) zoals de zijkant van het Dinghuis en in de Heilige Geest.