ROMEINSE TIJD

Museumkelder, foto's beschikbaar gesteld door Hotel Derlon, ga voor meer info naar : www.derlon.com

De Romeinen bouwden in wat nu Maastricht is een brug over de Maas, de enige oeververbinding van de Maas in die tijd. De aanwezigheid van de Romeinen in Maastricht is ook vandaag de dag nog te zien, o.a. in de Museumkelder van Hotel Derlon..