TWEEDE STADSMUUR

De Tweede middeleeuwse stadsmuur gelegen op de linker Maasoever ontstond doordat er op de uitvalswegen zich lintbebouwing vormde die een obstakel vormde voor de verdediging van de stad. Vooral aan de noordzijde was in het Boschstraatkwartier omstreeks het midden van de veertiende eeuw een volkrijke buurt ontstaan, waar met name veel lakenwevers woonden. Vanaf ca 1375 werden deze 'voorsteden' met een nieuwe stenen muur ingesloten. De eerste stadsmuur bleef als reserve-verdedigingsgordel gehandhaafd. Van de tweede middeleeuwse omwalling resteert thans nog in het Stadspark een flink stuk van de zuidelijke stadsmuur met enkele (deels gereconstrueerde) torens en de waterpoort De Reek.