KERSTVIERING DE SCHARK

Op 24 december 1944 vond er een speciale kerstviering plaats. Voor Amerikaanse soldaten werd er door aalmoezenier Dobrzynski een mis gehouden op een bijzondere lek : een mergelgroeve in de Sint Pietersberg, bekend onder de naam groeve De Schark. In de groeve was een altaar van mergel gemaakt. Achter het altaar was een muurtekening gemaakt van de herders. Een van de Amerikaanse militairen tekende op een andere muur de bevrijding van Europa. Aan het einde van de mis zetten de aanwezige Amerikanen hun handtekening op een lege muur.