DE BRUGGEN VAN MAASTRICHT

Het ontstaan van Maastricht is onlosmakelijk verbonden met de oversteek van de Maas. De Romeinen hadden hier al een brug gebouwd als schakel in hun wegennet. In de loop der eeuwen zijn er in Maastricht meerdere bruggen over de Maas aangelegd. Op de volgende pagina's zullen we de bruggen nader bekijken.

In mei 2000 verscheen de nieuwsbrief  van Wiebengahal welke geheel in het teken stond van de bruggen van Maastricht. De nieuwsbrief kun je hier bekijken.