LINDENKRUIS (maastrichts: lindekruus)

Op deze plaats zou een hoge lindenboom gestaan hebben, die een kruisbeeld overschaduwde.