OVERSTROMING 1993

Bij de overstroming van de Maas in 1993 overstroomden grote delen van Limburg. In het stroomgebied van de Maas kwamen hoge waterstanden na een periode van aanhoudende regen. Op 20 december trad de Maas voor het eerst buiten haar oever en op 22 december gebeurde dit op meerdere plaatsen in Limburg. Met name Itteren en Borgharen werden zwaar getroffen. In Borgharen bereikte de Maas een recordhoogte van 45,90 meter boven NAP. 

 

 

 

Bron : https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Bart van Eyck