HOCHTERPOORT

De Hochterpoort is een poort in de tweede stadsmuur (omstreeks 1300) op het eind van de Boschstraat. Vanaf de eerste helft van de 17e eeuw werd steeds vaker de naam Boschpoort gebruikt.