LAKENWEVERSPLEIN (maastrichts: verkesmerret)

IMG_2457-3.jpg

Lakenwevers of gewantmakers behoorden in het Middeleeuwse Maastricht tot het gewantmakersambacht.

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD