sjef in gesprek met ...

In deze rubriek plaatsen wij onze video-interviews. Onze interviewer Sjef Zwackhalen gaat in gesprek met markante c.q. bekende personen uit ons Maastricht. De locaties voor de interviews zoeken wij in bekende gebouwen in onze stad.