KLOOSTER ZUSTERS ONDER DE BOGEN

Het klooster van de Zusters onder de Bogen (liefdezusters van de Heilige Carolus van Borromeus) werd in 1844 aangekocht door de stichteres, Elisabeth Gruyters. In de loop der jaren zijn de gebouwen uitgegroeid tot het huidige complex. Veel zusters bewoonden dit klooster en verleenden op velerlei terreinen hun diensten aan de medemens. Op dit moment zijn er nog steeds zusters woonachtig, echter de meesten zijn op leeftijd. Zie voor meer informatie over de congregatie de website www.cbsisters.net. In de mate van het mogelijke is het klooster toegankelijk voor bezoekers, zoals bij uitvoeringen van Musica Sacra (deze vinden jaarlijks plaats in de Bogenkapel), zangkoren en de Open Kloosterdag. Ook is men welkom bij de zondagse Eucharistievieringen om 10:00 uur en eventuele andere diensten bij speciale gelegenheden. Sinds 2013 is er het Stilte- en Bezinningscentrum 'Onder de Bogen'. Meer informatie vind u op de website : www.bijonsonderdebogen.nl.