MESTREECHTER GEIS

Wijlen Lou Maas is de geestelijke vader van de ‘’Mestreechter Geis’’, die hij gebruikte in zijn Maastrichtse operette ‘’Drei Mestreechtenere noa de Maon’’. Op zondagmiddag, 20 mei 1962, onthulde de Heer Léon Schreuder, in zijn functie van vice-voorzitter van het jubileumcomité een speels, charmant en zwierig beeldje genaamd ‘’Mestreechter Geis’’, dat een jubileumgeschenk was van de Maastrichtse burgerij aan de toenmalige Burgemeester Mr. W Baron Michiels van Kessenich, die in dat jaar zijn 25-jarig ambtsjubileum vierde. Op het gelijkvloerse bordes van 1 x 1 meter staat dan ook gebeiteld: ‘’De börregerei van Mestreech aon häöre Börregemeister Baron Micheels van Kessenich es aondinke aon zien zellevere zjubeley 1937 – 1962’’. De onthulling vond plaats in het bijzijn van velerlei autoriteiten, een goed gemutste burgerij, de harmonie ‘’Ster der Toekomst’’ die het Limburgs volkslied ten geboorte bracht en de Maastrichtse fanfare Sint Jozef (‘’St. Joezep’’) die het Maastrichtse volkslied ‘’Jao diech höbs us aon ’t hart gelege’’ speelde. Het beeldje, in brons gegoten door de firma Binder te Haarlem, is 1.30 meter hoog. Het staat op een 87 cm. hoge zuil, die is afgedekt met een 62 cm. brede en 30 cm. hoge uit lavasteen gekapte blok. Het beeld is ontworpen door Mari Andriessen.