LUMIÈRE

Begin 19e eeuw werd in het gebied dat nu bekend staat als het Sphinxkwartier, het Bassin en de Zuid-Willemsvaart aangelegd. Vervolgens werd er veel bijgebouwd: een elektriciteitscentrale, ketelhuizen, een timmerfabriek en grote magazijnen om al het glas- en aardewerk in op te slaan. Al deze prachtige gebouwen op de kop van de Sphinx krijgen nu een tweede leven. Zo blijft bijvoorbeeld de oorspronkelijke sfeer in de elektriciteitscentrale – waar het restaurant- en cafégedeelte van Lumière zich bevinden – bewaard door het behoud van vele oorspronkelijke bouwmaterialen.