WERFKELDERS BASSIN

Het Bassin vormde vroeger een binnenhaven voor de scheepvaart. Het was een levendige haven waar goederen werden opgeslagen c.q. verladen op binnenvaartschepen. De voormalige werfkelders (aan de kades van het Bassin) zijn nu in gebruik als bedrijfsruimten en horeca gelegenheden.