TONEELACADEMIE

De Toneelacademie Maastricht is gevestigd in een gebouwencomplex aan de Lenculenstraat. De westelijke vleugel is het oudste deel hiervan. Hier was van 1695 tot 1913 het protestants weeshuis gevestigd. De oostelijke vleugel kwam in 1913 tot stand. Van 1983 tot 1985 werd het gehele complex ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Onder het plein tussen de twee hoofd vleugels werd onder andere een theaterzaal en foyer gebouwd. Tussen dit half ondergrondse gebouw en de Jeker bevindt zich een klein openluchttheater.