MARIA ZETEL DER WIJSHEID

Het beeld van beeldhouwer Weersts bevind zich in de gevel van huisnummer 21 in de Lenculenstraat. Het is onderdeel van de bidweg. Vanaf 1943 werden op verschillende plaatsen langs de bidweg, op initiatief van  kapelaan Tilmans, kapelaan van de Onze Lieve Vrouw van 1938 tot 1948, op hoeken van straten en in gevels van huizen Mariabeelden aangebracht.