KUNSTWERKEN IN HET KOMMELKWARTIER

In het Kommelkwartier staan meerdere kunstwerken. In de volgende pagina's worden deze beschreven.