KUMULUS

In 1863 werd in Wyck een school opgericht door de Franciscanessen van Heythuysen. In 1875 werd hieraan een pensionaat toegevoegd, in 1892 een naaischool, in 1916 een ULO-school en in 1933 een Montessorikleuterschool. Het klooster aan de Sint Maartenspoort in Wyck werd in 1980 opgeheven; een deel ervan is thans in gebruik als muziekschool, de kapel werd gesloopt.