SINT SERVATIUSSCHOOL

In 1912 opende de gemeente Maastricht aan de Herbenusstraat een openbare school voor "on- en minvermogende kinderen". In datzelfde jaar begon broeder Jan Baptist Willems (1879-1944) in de Bogaardenstraat een lagere school voor "zwakzinnigen", tegenwoordig aangeduid als moeilijk of zeer moeilijk lerende kinderen. Het was de eerste katholieke jongensschool voor speciaal onderwijs in ons land. In 1937 kon deze school zijn naam, Sint Servatiusschool, schilderen op de gevel van de verlaten openbare school aan de Herbenusstraat. Het gebouw aan de Herbenusstraat herbergt nu "Kumulus", een gemeentelijke instelling voor kunstzinnige vorming. Maar de naam "Sint Servatiusschool" is op de gevel in ere gehouden.