LAKENWEVERS

Piet Killaars ontwierp het beeld "Lakenwevers" uit 1959 (Achter de Barakken)