PETRUS REGOUT

Aan de Boschstraat vinden we het beeld "Petrus Regout" van Wim van Hoorn uit 1959. De bijnaam van Regout was "menier Pie" of "Pottekeuning". Hij geldt als de pater familias van de Maastrichtse ondernemersfamilie Regout en was de grondlegger van de aardewerkfabriek De Sphinx.