KUNSTWERKEN IN HET JEKERDAL

In het Jekerdal staan meerdere kunstwerken. In de volgende pagina's worden deze beschreven. Hoewel deze kunstwerken volgens de stratenindeling van Maastricht deels tot stadsdeel Sint Pieter horen, hebben we ze hier geplaatst omdat ze kenmerkend gelegen zijn in het dal van de Jeker.