THERESIASCHOOL

In 1928 werd begonnen met de bouw van de St. Theresiaschool. Door het groeiend aantal leerlingen werden in 1950 twee schoollokalen bijgebouwd. In 1953 kwam er naast de school een tweede gebouw met vier klaslokalen.