DON BOSCO KERK

Centraal in Heugemerveld ligt de Don BoscoKerk. Nadat de parochianen de grond hadden opgehoogd, kon op 7 april 1958 door deken Jenneskens van Maastricht de eerste steen worden gelegd. Op 25 oktober 1958 werd de kerk in gebruik genomen. De consecratie werd op 19 mei 1962 door Mgr. Moors verricht. Inmiddels is de kerk aan de dienst onttrokken.