BLYTHE COLOURS

Op de plaats waar nu het Raccordement staat was vroeger de fabriek gevestigd van Blythe Colours. Deze fabriek werd in 1881 door Emile Regout opgericht als "goudfabriek". In 1926 verrees de nieuwbouw van deze fabriek aan de Bloemenweg. De fabricage in deze fabriek betrof met name kleurstoffen en glazuren.